SEKTÖRLER

Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir enerji; sürekliliği kesintiye uğramayan, doğada tekrar eden ve doğal süreçlerin sonucunda ortaya çıkan enerjiye denir. Dünyadaki enerjinin %80’i fosil kaynaklardan (petrol, kömür, doğalgaz) oluşmaktadır. Bu kaynaklar giderek tükenirken, enerji üreten güneş, rüzgar, akarsu, dalga vb. doğal kaynaklar sürekli var oldukları için yenilebilen kaynaklardır. Son yıllarda dünya genelinde yenilenebilir enerji kaynakları kullanımında bir artış gözlenmektedir. Destan, Dünyadaki yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili uluslararası projeleri takip ederek çalışmaların ve gelişmeleri izleyip, değerlendirip ve analizler yapılmaktadır.