Yeşil Lojistik

Yeşil Lojistik Nedir?

Yeşil lojistik; tüm operasyonların çevreye olan olumsuz etkilerini ölçer ve bununla birlikte bu olumsuz etkileri en aza indirmeyi amaçlar. Diğer bir deyişle, lojistik sektörünün çevreye verdiği zararı ortadan kaldırmak adına alınan bir dizi uygulama veya önlem olarak tanımlanabilir.

Lojistik sektörü, taşıtların ortaya çıkardığı sera gazları nedeniyle iklim değişikliğine etkisi oldukça fazla olan sektörler arasında. Bu nedenle lojistik sektörünün çevresel etkisini azaltması, sadece sektör için değil tüm kurduğu ağ için önemli bir değer taşıyor. Taşımacılığın doğal yaşama zarar vermesini engellemek için sera gazlarının zararını en aza indirgeyecek ve daha az miktarda gaz salınımı sağlayacak çözüm yolları bulmak durumundayız.

Destan Heavy Transport ve Logistics olarak, çevre politikamız, sorunlara yaşandıktan sonra çözüm üreten reaktif bir yaklaşıma değil sorunları daha yaşanmadan önlemeye yönelik proaktif bir yaklaşıma dayanıyor. Bu anlayışla, tüm iş ortaklarımızla yarattığımız değeri paylaşarak onların da dönüşümüne destek oluyoruz.

Karbon ayak izimizi azaltmak için lojistik operasyonlarımızı çevreci çözümlerle geliştiriyoruz. Taşıt filomuzun tamamı 2022 yılı itibari ile EURO 6 normlarında yenilendi.

Biz Büyürken Emisyon Miktarımızı Küçültüyoruz.

KARBON AYAK İZİMİZ

CO2 28321992 Kg